verstopt riool gevolgen

Wat zijn de gevolgen van een verstopt riool?

De gevolgen van een verstopt riool kunnen fors zijn, afhankelijk van waar het riool verstopt zit en wat de oorzaak is. Maar het begint allemaal met water dat niet meer wegstroomt. Hierdoor kunt u geen water meer gebruiken omdat de boel anders overstroomt. Dit op elke plek in huis met een afvoer gebeuren. Erg vervelend en onhandig dus en iets dat u het liefst direct wilt hebben opgelost. In dit artikel leest u meer over de gevolgen van een verstopt riool, wat de gevolgen zijn en wat u eraan kunt doen.

Verstopping riool zelf verhelpen of uitbesteden?

Een afvoer kan makkelijk verstopt raken. Teveel etensresten door de gootsteen spoelen, haar in het doucheputje of een verstopt toilet door teveel toiletpapier of andere zaken die u door het toilet spoelt. Soms kunt u dit zelf oplossen met een ontstopper op een steel of met een fles gootsteenontstopper die de verstopping oplost. Helpt dit niet? Dan zult u een professional moeten inschakelen die weet hoe hij een riool verstopt in Zwijndrecht vakkundig oplost.

Riool verstopt of alleen de afvoer?

Of nu alleen de afvoer van de gootsteen of het doucheputje verstopt zit of dat het riool zelf verstopt zit, kunt u controleren aan de hand van het volgende. Loopt het water niet door op slechts één punt of overal? Als dat laatste het geval is, dan ligt het aan het riool: de grote afvoerbuis waar alle afvoeren op uitkomen.

Riool verstopt, wie betaalt?

Wanneer het riool verstopt is op eigen terrein, bent u zelf verantwoordelijk om deze op te (laten) lossen en bent u ook degene die betaalt. Dit is een ander verhaal wanneer de verstopping zich op gemeentegrond bevindt. Een verstopping op eigen terrein is namelijk het gevolg van wat u zelf door de afvoer laat verdwijnen. Een riool dat verstopt zit op gemeentelijke grond valt ook onder de verantwoording van de gemeente en die betaalt in dat geval ook.

Waar zit de verstopping?

Wie er betaalt wanneer het riool verstopt zit, is dus afhankelijk van de positie van de verstopping. Hopelijk is dat gemeentegrond, want in dat geval betaalt de gemeente om het op te lossen. In ieder geval zult u zelf actie moeten ondernemen of aan de bel moeten trekken wanneer uw riool verstopt zit. Meer artikelen over de eigen woning vindt u hier.